Regulamin serwisu podsniezka.pl

Istotne zasady serwisu podsniezka.pl:
– statut ustanawia przepisy oraz wymogi korzystania z bloga podsniezka.pl,
– żeby korzystać z witryny, konieczna jest darmowa rejestracja,
– rejestracja oznacza przestrzeganie reguł regulaminu,
– serwis podsniezka.pl ma charakter informacyjno-rozrywkowy, udostępniane w nim teksty nie stanowią zaleceń czy wytycznych zachowania w konkretnych sytuacjach,
– właściciel strony nie jest odpowiedzialny za zawartość artykułów, ani za jakiekolwiek krzywdy powstałe w wyniku podporządkowania się treści tekstu,
– w artykułach wypowiadane są poglądy autorów, nie posiadacza witryny,
– posiadacz bloga nie odpowiada za zawartość komentarzy dodawanych pod publikacjami przez internautów.

  • Blog zakazuje zapożyczania i przedruku publikacji umieszczanych na podsniezka.pl. Związane jest to z art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4 lutego 1994 r. Naruszenie tej zasady związane jest z donosem na policję.
  • Za zamieszczane teksty odpowiedzialny jest jedynie użytkownik.

Dodawanie treści:
1. publikacja musi zawierać powyżej 2500 znaków bez odstępów,
2. umieszczane są jedynie prawidłowe gramatycznie publikacje, treści z pomyłkami gramatycznymi i ortograficznymi są odrzucane,
3. każdy artykuł winna mieć dołączony obrazek w zgodzie z tematem przewodnim artykułu. Załączony obrazek winien być zgodny z Prawem autorskim,
4. treść tekstu winna być unikalna i nie może być udostępniana na różnych serwisach, zarówno przed, jak i po dodaniu na podsniezka.pl,
5. autor tekstu powiadamia, że poglądy opisane w felietonie składają się na jego osobiste opinie. Właściciel witryny nie jest odpowiedzialny za zawartość artykułów i za przypuszczalne krzywdy powstałe w wyniku zasugerowania się artykułem,
6. artykuły oraz domeny w linkach nie powinny zawierać niedozwolonej z polskim prawem zawartości, obejmuje to też zawartość dla osób pełnoletnich,
7. zamieszczane teksty muszą być frasobliwe i o charakterze demonstracyjnym. Teksty zawarte na serwisie podsniezka.pl powinny być jasne dla wszystkich czytelników,
8. publikacja może zawierać maksymalnie jeden link w akapicie w postaci URL lub brand.
9. osoba odpowiedzialna za treść oświadcza, że posiada do niej absolutne prawa autorskie.

Administrator strony podsniezka.pl może odmówić opublikowania artykułu bez argumentowania decyzji. Dodatkowo nie będą publikowane teksty, które nie realizują wymagań zawartych w statucie.

Scroll to top